پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

سال: ۱۳۸۹
نام سازنده: عابدی
تعداد سوالات: ۳۰ سوال
زیرمقیاس: ۴ زیرمقیاس
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد

۳۰,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید