کتاب انگلیسی از عشق و شیاطین دیگر (۲۰۰۸)

نام کتاب: Of Love And Other Demons
نام نویسنده: گابریل گارسیا مارکز
ناشر:
Vintage
تعداد صفحات: 109
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی عشق سال‌های وبا (۱۹۸۸)

نام کتاب: Love In The Time Of Cholera
نام نویسنده: گابریل گارسیا مارکز
ناشر:
Alfred A. Knopf, Inc
تعداد صفحات: 228
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی صد سال تنهایی (۱۹۷۰)

نام کتاب: One Hundred Years Of Solitude
نام نویسنده: گابریل گارسیا مارکز
ناشر:
Harper & Row, Publishers, Inc
تعداد صفحات: 399
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی طوفان (۲۰۰۴)

نام کتاب: The Tempest
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 98
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی مردان بدون زنان (۱۹۶۹)

نام کتاب: Men Without Women
نام نویسنده: ارنست همینگوی
ناشر:
Penguin Books
تعداد صفحات: 88
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی اشعار و داستان های کامل ادگار آلن پو (۱۹۶۶)

نام کتاب: Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe
نام نویسنده: ادگار آلن پو
ناشر:
Doubleday
تعداد صفحات: 1057
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی رام کردن زن سرکش (۲۰۰۶)

نام کتاب: The Taming of the Shrew
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 64
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی همان طور که شما دوست دارید (۲۰۰۶)

نام کتاب: As You Like It
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات: 64
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی مکبث (۲۰۰۵)

نام کتاب: Macbeth
نام نویسنده: ویلیام شکسپیر
ناشر:
Yale University Press
تعداد صفحات: 253
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی بهترین های پو (۲۰۰۶)

نام کتاب: The Best of Poe
نام نویسنده: ادگار آلن پو
ناشر:
Saddleback Educational Publishing
تعداد صفحات:
65
دانلود چند صفحه از کتاب