کتاب انگلیسی تغذیه، رژیم درمانی و کبد (۲۰۱۰)

نام کتاب: Nutrition, Diet Therapy, and the Liver
نام نویسنده: Victor R. Preedy & others
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: ۳۹۲
دانلود فهرست کتاب