کتاب انگلیسی سلول های بنیادی برای دامیز (۲۰۱۰)

نام کتاب: Stem Cells for Dummies
نام نویسنده: Lawrence S. B. Goldstein & Meg Schneider
ناشر:
Wiley Publishing
تعداد صفحات: ۳۸۷
دانلود فهرست کتاب