کتاب انگلیسی یادداشت های پوست: راهنمای بالینی جیبی درماتولوژی (۲۰۰۶)

نام کتاب: Derm Notes: Clinical Dermatology Pocket Guide
نام نویسنده: Benjamin Barankin & Anatoli Freiman
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: ۲۰۷
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی جنبه های فیزیکی مراقبت: علائم تغذیه ای، پوستی، عصبی و دیگر علائم (۲۰۱۵)

نام کتاب: Physical Aspects of Care: Nutritional, Dermatologic, Neurologic, and Other Symptoms
نام نویسنده: Judith A. Paice
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۱۷۷
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی سندرم پوست حساس (۲۰۰۶)

نام کتاب: Sensitive Skin Syndrome
نام نویسنده: Enzo Berardesca, Joachim W. Fluhr & Howard I. Maibach
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: ۳۰۱
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی تجویز در درماتولوژی (۲۰۰۶)

نام کتاب: Prescribing in Dermatology
نام نویسنده: Polly Buchanan & Molly Courtenay
ناشر:
Cambridge University Press
تعداد صفحات: ۱۴۲
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی بیهوشی و بی دردی در جراحی درماتولوژیک (۲۰۰۸)

نام کتاب: Anesthesia and Analgesia in Dermatologic Surgery
نام نویسنده: Marwali Harahap & Adel R. Abadir
ناشر:
Informa Healthcare
تعداد صفحات: ۲۳۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی درماتولوژی مبتنی بر شواهد (۲۰۰۸)

نام کتاب: Evidence-based Dermatolgy
نام نویسنده: Hywel Williams & others
ناشر:
Blackwell Publishing
تعداد صفحات: ۷۲۳
دانلود فهرست کتاب