کتاب انگلیسی یادداشت های تنفس: راهنمای جیبی درمانگر تنفسی (۲۰۰۸)

نام کتاب: Respiratory Notes: Respiratory Therapist’s Pocket Guide
نام نویسنده: Gary C. White
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: ۲۴۹
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی چارچوب سراسری برای مراقبت بیماری های مزمن ریه و قلب و عروق (۲۰۱۱)

نام کتاب: A Nationwide Framework for Surveillance of Cardiovascular and Chronic Lung Diseases
نام نویسنده: Committee on a National Surveillance System for Cardiovascular and Select Chronic Diseases
ناشر:
  National Academy of Sciences
تعداد صفحات: ۲۳۶
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی تاریخچه موردی آکسفورد در پزشکی تنفسی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Oxford Case Histories in Respiratory Medicine
نام نویسنده: John Stradling & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۴۰۶
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی ویروس سنسیشیال تنفسی (۲۰۰۶)

نام کتاب: Respiratory Syncytial Virus
نام نویسنده: Patricia Cane
ناشر:
Elsevier
تعداد صفحات: ۳۴۹
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی پزشکی تنفسی: کشف موارد بالینی (۲۰۰۸)

نام کتاب: Respiratory Medicine: Clinical Cases Uncovered
نام نویسنده: Emma Baker & Dilys Lai
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۲۷۱
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی راهنمای آمریکایی پزشکی ریوی آکسفورد (۲۰۰۹)

نام کتاب: Oxford American Handbook of Pulmonary Medicine
نام نویسنده: Kevin K. Brown & others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۸۹۹
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی راهنمای پزشکی تنفسی آکسفورد (۲۰۰۹)

نام کتاب: Oxford Handbook of Respiratory Medicine
نام نویسنده: Stephen Chapman & Others
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۸۷۷
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی آناتومی و فیزیولوژی سیستم های گردش خون و تهویه ای (۲۰۱۴)

نام کتاب: Anatomy and Physiology of the Circulatory and Ventilatory Systems
نام نویسنده: Marc Thiriet
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: ۵۹۴
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی مراقبت پرستاری در بیماری تنفسی کودکان (۲۰۱۰)

نام کتاب: Nursing Care in Pediatric Respiratory Disease
نام نویسنده: Concenttina Tolomeo
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۳۵۲
دانلود فهرست کتاب