نام کتاب: Handbook of research on learning and instruction
نام نویسنده: Richard E. Mayer and Patricia A. Alexander
ناشر:
Routledge
تعداد صفحات: 516
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Normal and abnormal fear and anxiety in children and adolescents
نام نویسنده:  Peter Muris
ناشر:
Elsevier
تعداد صفحات: 397
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Educational Research: The Attraction of Psychology
نام نویسنده: Nick Bouras and Geraldine Holt
ناشر:
Cambridge University Press
تعداد صفحات: 440
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Educational Research: The Attraction of Psychology
نام نویسنده: Paul Smeyers & Marc Depaepe
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: 183
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Valuing People with a Learning Disability
نام نویسنده: Steve Mee
ناشر:
M&K Update Ltd
تعداد صفحات:
206
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Early Detection and Management of Mental Disorders
نام نویسنده: Mario Maj & others
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 318
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Biomarkers for Psychiatric Disorders
نام نویسنده: Christoph W. Turck
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: 536
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: A History of Modern Psychology
نام نویسنده: Duane P. Schultz and Sydney Ellen Schultz
ناشر:
Wadsworth, Cengage Learning
تعداد صفحات: 436
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Communication Skills For Dummies
نام نویسنده: Elizabeth Kuhnke
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 275
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید

نام کتاب: Eating Disorders and the Skin
نام نویسنده: Renata Strumia
ناشر:
Springer
تعداد صفحات: 116
دانلود فهرست کتاب

50,000 RIAL – اضافه به سبد خرید