کتاب انگلیسی اصطلاح شناسی پزشکی برای دامیز (۲۰۱۵)

نام کتاب: Medical Terminology for Dummies
نام نویسنده: Beverley Henderson & Jennifer Lee Dorsey
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۳۸۸
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تشخیص علائم سلامتیتان برای دامیز (۲۰۱۰)

نام کتاب: Diagnosing Your Health Symptoms for Dummies
نام نویسنده: Knut Schroeder
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: ۴۶۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی سرطان مری: بیولوژی سلولی و مولکولی، بیومارکرها، تغذیه و درمان (۲۰۱۲)

نام کتاب: Esophageal Cancer: Cell and Molecular Biology, Biomarkers, Nutrition and Treatment
نام نویسنده: Ferdous Rastgar Jazii
ناشر:
InTech
تعداد صفحات: ۲۵۴
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی چارچوب سراسری برای مراقبت بیماری های مزمن ریه و قلب و عروق (۲۰۱۱)

نام کتاب: A Nationwide Framework for Surveillance of Cardiovascular and Chronic Lung Diseases
نام نویسنده: Committee on a National Surveillance System for Cardiovascular and Select Chronic Diseases
ناشر:
  National Academy of Sciences
تعداد صفحات: ۲۳۶
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی ارزیابی تلاش های پیشگیری چاقی: طرحی برای اندازه گیری پیشرفت (۲۰۱۳)

نام کتاب: Evaluating Obesity Prevention Efforts: A Plan for Measuring Progress
نام نویسنده: Lawrence W. Green, Leslie Sim & Heather Breiner
ناشر:
The National Academies Press
تعداد صفحات: ۴۹۰
دانلود فهرست کتا
ب

کتاب انگلیسی تجویز تغذیه داخل وریدی بالغین (۲۰۰۷)

نام کتاب: Prescribing Adult Intravenous Nutrition
نام نویسنده: Peter Austin & Mike Stroud
ناشر:
Pharmaceutical Press
تعداد صفحات: ۳۲۱
دانلود فهرست کتا
ب