کتاب انگلیسی عصب شناسی، چشم پزشکی و روانپزشکی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Neurology, Ophthalmology and Psychiatry
نام نویسنده: Nick Ward, John Firth & Vincent Kirchner
ناشر:
Royal College of Physicians
تعداد صفحات: ۲۸۸
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی آناتومی جراحی زائده چشمی: رویکرد بالینی (۲۰۱۲)

نام کتاب: Surgical Anatomy of the Ocular Adnexa: A Clinical Approach
نام نویسنده: David R. Jordan, Louise Mawn & Richard L. Anderson
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات: ۲۳۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی جریان خون چشمی و نوروپاتی نوری گلوکوماتوز (۲۰۰۹)

نام کتاب: Ocular Blood Flow and Glaucomatous Optic Neuropathy
نام نویسنده: Maneli Mozaffarieh & Josef Flammer
ناشر:
Springer
تعداد صفحات:
۱۱۷
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی جریان خون چشمی در گلوکوما: افسانه و واقعیت (۲۰۰۹)

نام کتاب: Ocular Blood Flow in Glaucoma: Myths and Reality
نام نویسنده: Alon Harris
ناشر:
Kugler Publications
تعداد صفحات:
۶۰
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ایسکمی و از دست دادن خود تنظیمی عروقی در بیماری های چشمی و مغزی (۲۰۰۹)

نام کتاب: Ischemia and Loss of Vascular Autoregulation in Ocular and Cerebral Diseases
نام نویسنده: Maurice E. Langham
ناشر:
Springer
تعداد صفحات:
۱۷۶
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی دیابت و بیماری چشمی: درمان های گذشته، حال و آینده (۲۰۱۰)

نام کتاب: Diabetes and Ocular Disease: Past, Present, and Future Therapies
نام نویسنده: Ingrid U. Scott, Harry W. Flynn & William E. Smiddy
ناشر:
Oxford University Press
تعداد صفحات:
۵۱۳
دانلود فهرست کتاب