کتاب انگلیسی تغذیه در موسسات (۲۰۰۹)

نام کتاب: Nutrition in Institutions
نام نویسنده: Maria Cross & Barbara MacDonald
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 441
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی فولیک اسید در سلامت و بیماری (۲۰۱۰)

نام کتاب: Folate in Health and Disease
نام نویسنده: Lynn B. Bailey
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 604
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه طیور تجاری (۲۰۰۹)

نام کتاب: Commercial Poultry Nutrition
نام نویسنده: Steven Leeson & John D. Summers
ناشر:
Nottingham University Press
تعداد صفحات: 413
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه ورزشی: از آزمایشگاه تا آشپزخانه (۲۰۱۰)

نام کتاب: Sports Nutrition: From Lab to Kitchen
نام نویسنده: Asker Jeukendrup
ناشر:
Meyer & Meyer Sport
تعداد صفحات: 201
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پیشرفت های اخیر در تغذیه دام (۲۰۱۰)

نام کتاب: Recent Advances in Animal Nutrition
نام نویسنده: P. C. Garnsworthy & J. Wiseman
ناشر:
Nottingham University Press
تعداد صفحات: 344
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه: رویکرد طول عمر (۲۰۰۹)

نام کتاب: Nutrition: A Lifespan Approach
نام نویسنده: Simon Langley-Evans
ناشر:
John Wiley & Sons
تعداد صفحات: 314
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه، مکانیسم های اپی ژنتیک و بیماری انسان (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition, Epigenetic Mechanisms, and Human Disease
نام نویسنده: Nilanjana Maulik & Gautam Maulik
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 383
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه و آسیب مغزی ترومایی (۲۰۱۱)

نام کتاب: Nutrition and Traumatic Brain Injury
نام نویسنده: John Erdman, Maria Oria & Laura Pillsbury
ناشر:
The National Academies Press
تعداد صفحات: 445
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی تغذیه و پیشگیری از بیماری (۲۰۱۰)

نام کتاب: Nutrition and Disease Prevention
نام نویسنده: Toney Allman
ناشر:
Infobase Publishing
تعداد صفحات: 192
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ریزمغذی ها و عفونت اچ آی وی (۲۰۰۲)

نام کتاب: Micronutrients & HIV Infection
نام نویسنده: Henrik Friis
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 270
دانلود فهرست کتاب