کتاب انگلیسی مقدمه ای بر تغذیه بالینی (۲۰۱۲)

نام کتاب: Introduction to Clinical Nutrition
نام نویسنده: Vishwanath Sardesai
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 687
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی راهنمای تداخلات دارو و مواد غذایی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Handbook of Drug-Nutrient Interactions
نام نویسنده: Joseph I, Boullata & Vincent T. Armenti
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: 823
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی آن را ایمن کنید: راهنمای ایمنی مواد غذایی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Make it Safe: A Guide to Food Safety
نام نویسنده: CSIRO Food and Nutritional Sciences
ناشر:
CSIRO Pubkishing
تعداد صفحات: 297
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ظهور تکنولوژی ها برای ارتقاء امنیت غذایی (۲۰۱۶)

نام کتاب: Emerging Technologies for Promoting Food Security
نام نویسنده: Chandra Madramootoo
ناشر:
Woodhead Publishing
تعداد صفحات: 172
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی پپتیدهای فعال زیستی: کاربردها برای بهبود تغذیه و سلامتی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Bioactive Peptides: Applications for Improving Nutrition and Health
نام نویسنده: Richard Owusu-Apenten
ناشر:
Taylor & Francis Group
تعداد صفحات: 416
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی ۱۰۰ پرسش و پاسخ درباره تغذیه ورزشی و تمرین (۲۰۱۰)

نام کتاب: 100Questions & Answers about Sports Nutrition and Exercise
نام نویسنده: Lilah Al-Masri & Simon Bartlett
ناشر:
Jones and Bartlett Publishers
تعداد صفحات: 276
دانلود فهرست کتاب

کتاب انگلیسی یادداشت های تنفس: راهنمای جیبی درمانگر تنفسی (۲۰۰۸)

نام کتاب: Respiratory Notes: Respiratory Therapist's Pocket Guide
نام نویسنده: Gary C. White
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: 249
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی پروتکل های پروتئین کیناز سی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Protein Kinase C Protocols
نام نویسنده: Alexandra C. Newton
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: 549
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی پروتکل های پروتئین غشایی (۲۰۱۰)

نام کتاب: Membrane Protein Protocols
نام نویسنده: Barry S. Selinsky
ناشر:
Humana Press
تعداد صفحات: 307
دانلود چند صفحه از کتاب

کتاب انگلیسی یادداشت های پوست: راهنمای بالینی جیبی درماتولوژی (۲۰۰۶)

نام کتاب: Derm Notes: Clinical Dermatology Pocket Guide
نام نویسنده: Benjamin Barankin & Anatoli Freiman
ناشر:
F. A. Davis Company
تعداد صفحات: 207
دانلود چند صفحه از کتاب